Załącznik nr 1 do umowy – OPZ | Wykonanie nadzoru ornitologicznego na terenie Parku Praskiego w Warszawie