Formularz oferty zał. nr 1 do ZO | Wykonanie nadzoru ornitologicznego na terenie Parku Praskiego w Warszawie