Załącznik nr 3- WZÓR UMOWY wersja dostępna | Wykonanie diagnoz społecznych dotyczących Parku Praskiego, Parku Żeromskiego i Parku Dreszera