Załącznik nr 3- WZÓR UMOWY | Wykonanie diagnoz społecznych dotyczących Parku Praskiego, Parku Żeromskiego i Parku Dreszera