załącznik nr 2 do Zapytania OFERTA | Wykonanie diagnoz społecznych dotyczących Parku Praskiego, Parku Żeromskiego i Parku Dreszera