protokół z postępowania tęcza | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1150 pn. „Tęcza na bulwarach – wyświetlany hologram”