Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_formularz ofertowy | Usługa polegająca na utrzymaniu w czystości oraz na wyposażeniu w środki czystości toalety publicznej zlokalizowanej w Ogrodzie Krasińskich przy ul. Stare Nalewki