Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego_opz_DOSTĘPNOŚĆ | Usługa polegająca na utrzymaniu w czystości oraz na wyposażeniu w środki czystości toalety publicznej zlokalizowanej w Ogrodzie Krasińskich przy ul. Stare Nalewki