Komunikat z dnia 09.06.2021 r. | Usługa polegająca na utrzymaniu w czystości oraz na wyposażeniu w środki czystości toalety publicznej zlokalizowanej w Ogrodzie Krasińskich przy ul. Stare Nalewki