protokół z rozstrzygnięcia 132wzp2023 | Zaplanowanie i realizację wydarzenia w Parku Cichociemnych w Warszawie w dniu 24 czerwca 2023 r