protokół z przeprowadzenia ławka | Realizacja budżetu obywatelskiego o numerze 1143 pod nazwą „Ławka fotowoltaiczna z funkcją ładowania telefonów, tabletów i laptopów”