ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
13.04.2022 | Postępowanie 123/WZP/2022

Konserwacja ujęci wód podziemnych z utworów oligoceńskich oraz ogólnodostępnych punktów czerpalnych – wykonanie prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, porządkowych oraz napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – OPZ z załącznikami
  3. Zdjęcia obiektów
  4. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
  5. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  6. Załącznik nr 4 – Wykaz osób
  7. Załącznik nr 5 – Wykaz SUW
  8. Załącznik nr 6 – Projekt umowy
  9. Komunikat nr 1.BES
  10. Protokół z postępowania
Share