zał. nr 2 do zapytania – kosztorys ofertowy | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie działek ewidencyjnych nr 13/1, 13/2, 13/3, fragm. 26, 27, fragm. 11, 22/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 24/3, 24/4, 24/5 z obrębu 70302 o łącznej powierzchni 2,25 ha – teren zieleni pomiędzy ulicami Szamocka – Ficowskiego – Dygata – Powązkowska w Warszawie