ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
14 czerwca 2021 | Postępowanie 123/WZP/2021

Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie działek ewidencyjnych nr 13/1, 13/2, 13/3, fragm. 26, 27, fragm. 11, 22/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 24/3, 24/4, 24/5 z obrębu 70302 o łącznej powierzchni 2,25 ha – teren zieleni pomiędzy ulicami Szamocka – Ficowskiego – Dygata – Powązkowska w Warszawie

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. zał. nr 1 do zapytania – formularz oferty
  3. zał. nr 2 do zapytania – kosztorys ofertowy
  4. zał. nr 2a do zapytania – kosztorys ofertowy
  5. zał. nr 3 do zapytania- wzór umowy
  6. zał. nr 4 do zapytania – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe prac
  7. zał. nr 5 do zapytania – wykaz pracowników
  8. zał. nr 6 do zapytania – mapa terenu
  9. Protokół z rozstrzygnięcia

 

 

 

 

 

 

Share