Sporstowanie do zapytania ofertowego 122_WZP_2023 | Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „ Miejskie Sauny”