Grafika ZZW | Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „ Miejskie Sauny”