Grafika Dzielnicy Wisła | Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „ Miejskie Sauny”