Zapytanie ofertowe | Zakup i dostawa liny zbrojonej Ø16 z przeznaczeniem na publiczne place zabaw