Zapytanie ofertowe_wersja dostępna_nasiona_23.05.2023 | Zakup mieszanki nasion kwiatów jednorocznych i wieloletnich wg gatunków określonych w załącznikach 1-5 do zapytania, w ramach 40. edycji konkursu „Warszawa w kwiatach” wraz z dostarczeniem do siedziby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zlokalizowanej przy ul. Wybrzeże Puckie 1 w Warszawie (Pawilon Edukacyjny Kamień).