Protokół z przeprowadzonego postępowania | Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem MS Office 2019 H&B – 15 szt.