Załącznik_do_Regulaminu_nr_8a – SOZK Zielony plac1_07.12.2018 | Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy