Zalacznik nr 5_Oswiadczenie o niezaleganiu z opłatami | Najem obiektu pływającego SAUNA WISŁA wraz z miejscem cumowniczym w Porcie Czerniakowskim oraz na świadczenie usługi saunowania dla mieszkańców