Zalacznik nr 4_Regulamin komisji konkursowej | Najem obiektu pływającego SAUNA WISŁA wraz z miejscem cumowniczym w Porcie Czerniakowskim oraz na świadczenie usługi saunowania dla mieszkańców