Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim