Ogłoszenie o zmianie głoszenia | Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim