pole mokotowskie odpowiedzi na pytania przed złożeniem wniosków o dopuszczenie | Konkurs realizacyjny na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie