Załącznik nr 6 – Zobowiazanie do realizacji programu | Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części…