ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
16 marca 2018 | Konkurs

Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części…

Share

Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych – infrastruktury i powiązanych zależnie części nieruchomości pokrytych wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy wraz z usługami towarzyszącymi na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście.

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty
  3. Załącznik nr 2 – projekt umowy
  4. Załącznik nr 3 – Regulamin konkursu
  5. Załącznik nr 4 – Regulamin komisji konkursowej
  6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niezaleganiu
  7. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do realizacji programu
  8. Komunikat nr 1
  9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Share