Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu | Konkurs na parklet przy Sawinkowa