wyniki konkursu | Opracowanie projektu nasadzeń wzdłuż al. Gen. A. Chruściela „Montera” w Rembertowie