ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
05.12.2019 | Postępowanie 152/PN/2019

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w oparciu o koncepcję architektoniczną wybraną w konkursie urbanistyczno-architektonicznym „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 5. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz usług
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ – umowa
 11. załącznik nr 2 do umowy Karta nadzoru autorskiego
 12. załącznik nr 3 do umowy – koncepcja 1
 13. załącznik nr 3 do umowy – koncepcja 2
 14. załącznik nr 3 do umowy – koncepcja 3
 15. załącznik nr 3 do umowy – koncepcja opis
 16. załącznik nr 5 do umowy – mapa obszaru
 17. Komunikat 09.12.2019
 18. Ogłoszenie o zamówieniu
 19. Komunikat 11.12.2019
 20. SIWZ zmiana 11.12.2019
 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.12.2019
 23. Komunikat 16.12.2019
 24. SIWZ zmiana 16.12.2019
 25. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zmiana 16.12.2019
 26. Komunikat 17.12.2019
 27. SIWZ zmiana 17.12.2019
 28. Komunikat 17.12.2019 drugi
 29. Komunikat 18.12.2019
 30. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zmiana 18.12.2019
 31. Informacja z otwarcia ofert
 32. Informacja o wyniku postępowania