ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
22.10.2020 | Postępowanie 69/PN/2020

Zielone Skwery – prace przygotowawcze – modernizacja podwórka pomiędzy ulicami: Dobrzyniecką, Igańską, Korytnicką na Pradze Płd. w Warszawie

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt zagospodarowania terenu-budowlano-wykonawczy (załącznik nr 1 do UMOWY).doc
 5. Załącznik nr 2A do SIWZ – PR_01.Projekt rozbiórek i adaptacji (załącznik nr 1 do UMOWY)
 6. Załącznik nr 2B do SIWZ – PR_02. Projekt nawierzchni i DFA (załącznik nr 1 do UMOWY)
 7. Załącznik nr 2C do SIWZ – PR_02.1. Projekt nawierzchni – przekroje (załącznik nr 1 do UMOWY)
 8. Załącznik nr 2D do SIWZ – PR_03. Projekt uzupełnienia warstwy gleby (załącznik nr 1 do UMOWY)
 9. Załącznik nr 2E do SIWZ – PR_04. Projekt szaty roslinnej – zielen niska (załącznik nr 1 do UMOWY)
 10. Załącznik nr 2F do SIWZ – PZT_I. Projekt zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do UMOWY)
 11. Załącznik nr 2G do SIWZ – Projekt ławki (załącznik nr 1 do UMOWY)
 12. Załącznik nr 3 do SIWZ – STWiOR-2 (załącznik nr 2 do UMOWY)
 13. Załącznik nr 4 do SIWZ – Pomocniczy przedmiar robót
 14. Załącznik nr 5 do SIWZ – oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu
 15. Załącznik nr 5A do SIWZ – oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia
 16. Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz ofertowy
 17. Załącznik nr 7 do SIWZ – grupa kapitałowa
 18. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz robót budowlanych
 19. Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz osób
 20. Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy
 21. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_dec400ad-1d93-4e10-b740-626f346d4cb7
 22. Komunikat 30.10.2020
 23. Informacja z otwarcia ofert
 24. Informacja o wyniku postępowania