ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
31 stycznia 2018 | Postępowanie 12/PN/2018

Zaprojektowanie i wykonanie przedłużenia ścieżki rekreacyjnej na prawym brzegu Wisły w m.st. Warszawa

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki
  4. informacja z otwarcia
  5. informacja o wyniku postępowania