ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
25 kwietnia 2018 | Postępowanie 40/PN/2018

Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kanałach oraz w pasach drogowych na terenie m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyniku postępowania