ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
15.05.2019 | Postępowanie 41/PN/2019

Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kanałach oraz na terenach zieleni pasów drogowych na terenie m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ warunki wykonania umowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy
 9. Załącznik nr 6A do SIWZ – kosztorys część 1
 10. Załącznik nr 6B do SIWZ – kosztorys część 2
 11. Załącznik nr 6C do SIWZ – kosztorys część 3
 12. Załącznik nr 7A do SIWZ – lokalizacje część 1
 13. Załącznik nr 7B do SIWZ – lokalizacje część 2
 14. Załącznik nr 7C do SIWZ – lokalizacje część 3
 15. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz usług
 16. Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz osób
 17. Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty 17.05.2019
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 19. Pytania i odpowiedzi_ 21.05.2019
 20. SIWZ_21.05.2019
 21. Załącznik nr 6A do SIWZ – kosztorys część 1_21.05.2019
 22. Załącznik nr 6B do SIWZ – kosztorys część 2_21.05.2019
 23. Załącznik nr 6C do SIWZ – kosztorys część 3_21.05.2019
 24. Komunikat 24.05.2019
 25. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy_24.05.2019
 26. Informacja z otwarcia ofert
 27. Informacja o wyniku postępowania