ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
09.09.2020 | Postępowanie 50/PN/2020

Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ – program funkcjonalno-użytkowy część 1
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ – program funkcjonalno-użytkowy część 2
 5. załącznik nr 2 do PFU – Koncepcja Reduta Wolska część 2
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 7. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 8. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 4A do SIWZ – tabela elementów scalonych część 1
 10. Załącznik nr 4B do SIWZ – tabela elementów scalonych część 2
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych
 13. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób
 14. Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy część 1
 15. Załącznik nr 8B do SIWZ – wzór umowy część 2
 16. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_652c832d-5c3d-4f6c-b4a6-83d0f8a7b500
 17. Komunikat 22.09.2020
 18. SIWZ zmiana 22.09.2020
 19. Załącznik nr 1A do SIWZ – program funkcjonalno-użytkowy część 1 – zmiana 22.09.2020.doc Załącznik nr 1B do SIWZ – program funkcjonalno-użytkowy część 2 – zmiana 22.09.2020.doc
 20. Załącznik nr 8A do SIWZ – wzór umowy część 1 – zmiana 22.09.2020
 21. Załącznik nr 8B do SIWZ – wzór umowy część 2 – zmiana 22.09.2020
 22. Informacja z otwarcia ofert
 23. Informacja o wyniku postępowania część 1 i 2