ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
06.03.2020 | Postępowanie 7/PN/2020

Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.

 

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ – opis przedmioru zamówienia część 1
 4. załącznik nr 1 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw przy Bernardyńskiej część 1
 5. załącznik nr 2 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw przy Dolnej część 1
 6. załącznik nr 3 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw przy Skwerze A. Pawełka część 1
 7. załącznik nr 4 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw przy Reducie Wolskiej część 1
 8. załącznik nr 5 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw przy Skwerze Jura Gorzechowskiego część 1
 9. załącznik nr 6 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw Bulwar Fotylii Wiślanej część 1
 10. załącznik nr 7 do OPZ – Referencje inspiracje część 1
 11. Załącznik nr 1B do SIWZ – opis przedmioru zamówienia część 2
 12. załącznik nr 1 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw przy B część 2 z
 13. ałącznik nr 2 do OPZ – schemat funkcjonalno przestrzenny część 2
 14. załącznik nr 3 do OPZ – Inspiracje referencje część 2
 15. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 16. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 17. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty
 18. Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 19. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług
 20. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób
 21. Załącznik nr 7A do SIWZ – projekt umowy część 1
 22. Załącznik nr 7B do SIWZ – projekt umowy część 2
 23. Komunikat 16.03.2020
 24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 25. SIWZ zmiana 16.03.2020
 26. Załącznik nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 1 zmiana 16.03.2020
 27. załącznik nr 6 do OPZ – Lokalizacja placu zabaw Skwer Gwiazdy Polskiej część 1 16.03.2020
 28. Załącznik nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 2 zmiana 16.03.2020
 29. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.03.2020
 30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.03.2020 drugie
 31. Komunikat 24.03.2020
 32. SIWZ zmiana 24.03.2020
 33. Załącznik nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 1 zmiana 24.03.2020
 34. Załącznik nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 2 zmiana 24.03.2020
 35. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób 24.03.2020
 36. Informacja z otwarcia ofert
 37. Informacja o wyniku postępowania
 38. Informacja o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty
 39. Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.05.2020
 40. Informacja o unieważanieniu_25.05.2020