ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
27.03.2020 | Postępowanie 15/PN/2020

Wykonanie robót utrzymaniowych, w ramach dwóch konserwacji, wybranych cieków naturalnych i urządzeń wodnych (kanałów, zbiorników wodnych oraz rowu Piaseczyńskiego) zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
 4. załączniki do OPZ
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz pracowników
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy
 11. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8ad88013-4225-4a7e-bc47-1137e1bc07d7
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Informacja z otwarcia ofert – korekta
 14. Unieważnienie postępowania część 7
 15. Informacja o nieważnieniu postępowania w części 6
 16. informacja o wyniku postępowania część 3
 17. informacja o wyniku postępowania część 5
 18. informacja o wyniku postępowania część 13
 19. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2
 20. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 8
 21. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 10
 22. Informacja o unieważnieniu postępowania w części 4
 23. informacja o wyniku postępowania część 1
 24. informacja o wyniku postępowania część 9
 25. informacja o wyniku postępowania część 12
 26. Informacja o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 12
 27. informacja o wyniku postępowania część 11
 28. Informacja o wyniku postępowania – Część 12