ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
18.12.2020 | Postępowanie 76/PN/2020

Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu i standardy wykonania (załącznik nr 2 do UMOWY)
 4. Załącznik nr 2A-D – Wykaz ulic (załącznik nr 3 do UMOWY)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik nr 3A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 8. Załącznik nr 4 do UMOWY – Wzór tabeli .xls dla danych wykonanej inwentaryzacji
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty
 10. Załącznik nr 6A-D – Kosztorys ofertowy cz. 1,2,3,4 (załącznik nr 1 do UMOWY)
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług
 12. Załącznik nr 7 do UMOWY – Tabele ocen
 13. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób
 14. Załącznik nr 8 do UMOWY – Szablon shp
 15. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy
 16. Załącznik nr 9 do UMOWY – Obszary
 17. Załącznik nr 10 do UMOWY – Katalog pojęć
 18. Komunikat 1
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_12.01.2021
 20. SIWZ 12.01.2021
 21. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób_12.01.2021
 22. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy_12.01.2021
 23. Komunikat 2
 24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_22.01.2021
 25. SIWZ 21.01.2021
 26. Komunikat 3
 27. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia_26.01.2021
 28. Załącznik nr 2A-D do SIWZ – Wykaz ulic_26.01.2021
 29. informacja z otwarcia ofert
 30. Informacja o unieważnieniu postępowania
 31. Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania
 32. Unieważnienie postępowania w zakresie części 4