ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
29.08.2019 | Postępowanie 99/PN/2019

Wykonanie ekspertyz wraz z wytycznymi do pielęgnacji i dalszego postępowania dla drzew w parkach m.st. Warszawy wraz z wykonaniem kompleksowych zabiegów dla 3 drzew poddanych ekspertyzie

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ -Warunki techn.wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia cz. I
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ -Warunki techn. wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia cz. II
 5. Załącznik nr 1C do SIWZ -Warunki techn. wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia cz. III
 6. Załącznik 2A do SIWZ- Wykaz drzew -część_I
 7. Załącznik nr 2B do SIWZ- Wykaz drzew – część_II
 8. Załącznik nr 2C do SIWZ – Wykaz drzew – część III
 9. Załącznik 3AA do SIWZ- Lokalizacja drzew – część I
 10. Załącznik 3AB do SIWZ – Lokalizacja drzew – część I
 11. Załącznik 3AC do SIWZ- Lokalizacja drzew – część I
 12. Załącznik nr 3B do SIWZ- Lokalizacja drzew – część II
 13. Załącznik nr 3C do SIWZ- Lokalizacja drzew – część III
 14. Załącznik nr 4A do SIWZ- kosztorys ofertowy cz. I
 15. załącznik nr 4B do SIWZ- kosztorys ofertowy- część II
 16. załącznik nr 4C do SIWZ- kosztorys ofertowy cz. III
 17. Załącznik nr 5 do SIWZ- formularz oferty
 18. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 19. Załącznik nr 6A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 20. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług
 21. załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób
 22. Załącznik nr 9 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 23. Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy
 24. Pytania i odpowiedzi 02.09.19
 25. Pytanie i odpowiedzi 04.09.19
 26. SIWZ_04.09.2019
 27. Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy_04.09.2019
 28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_04.09.2019
 29. Komunikat 04.09.2019
 30. Pytania i odpowiedzi 09.09.19
 31. Pytania i odpowiedzi 10.09.2019
 32. Komunikat 10.09.2019
 33. Pytania i odpowiedzi 11.09.19
 34. SIWZ_11.09.2019
 35. Załącznik nr 4A do SWIZ- kosztorys ofertowy cz I_11.09.2019
 36. Załącznik nr 4B do SIWZ – kosztorys ofertowy cz.II_11.09.19
 37. Załącznik nr 4C do SIWZ – kosztorys ofertowy cz.III_11.09.19
 38. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_11.09.2019
 39. Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy_11.09.2019
 40. informacja z otwarcia ofert.doc
 41. Informacja o wyniku postępowania