ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
11.10.2019 | Postępowanie 106/PN/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z realizacją dwóch projektów partycypacyjnych nr 2617 pod nazwą „Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą” oraz nr 2312 „Rozbudowa dojścia do promu nad Wisłą”.

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 5. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowalnych
 7. Załącznik nr 4 do SWIZ – formularz ofertowy
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób
 11. Informacja z otwarcia ofert