ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
4 czerwca 2018 | Postępowanie 46/PN/2018

Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji cieków, kanałów i wybranych zbiorników wodnych wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ – espd-request
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ – espd-request
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz usług
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty
 10. Załącznik nr 7 – wzór umowy
 11. Przedmiary – https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/jGAL5MnTe2SaxJH
 12. Załączniki do OPZ – https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/WZz79eZTnf82A2r
 13. Kosztorysy ofertowe https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/K6rmpDEdo9WrRDF
 14. Zmiana SIWZ – 15.06.2018
 15. SIWZ – zmiana 15.06.2018
 16. Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty – zmiana 15.06.2018
 17. Komunikat 15.06.2018_2
 18. Struga Jabłonna 1k-2018- kosztorys ofertowy
 19. Informacja z otwarcia ofert
 20. Informacja o wyniku postępowania – część 4
 21. Informacja o wyniku postępowania – część 9
 22. Informacja o wyniku postępowania – część 6 i 7
 23. Informacja o wyniku postępowania – część 8
 24. Informacja o wyniku postępowania – część 5
 25. Informacja o wyniku postępowania – część 3
 26. Informacja o wyniku postępowania – część 12
 27. Informacja o wyniku postępowania część 2
 28. Informacja o wyniku postępowania – część 10
 29. Informacja o wyniku postępowania – część 1
 30. Informacja o wyniku postępowania – część 11
 31. Informacja o wyniku postępowania – część 13