ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
27.11.2020 | Postępowanie 56/PN/2020

Opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia
 4. Załączniki do OPZ
 5. Załącznik Nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 6. Załącznik Nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik Nr 3 do SIWZ – formularz oferty
 8. Załącznik Nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 9. Załącznik Nr 5 do SIWZ – wykaz usług
 10. Załącznik Nr 6 do SIWZ – wykaz osób
 11. Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór Umowy
 12. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_528b5bf6-d556-43f4-acc8-b37463c58231
 13. Komunikat z dn.04.12.2020 r.
 14. SIWZ zmiana 04.12.2020
 15. zmiana 04.12.2020 Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia
 16. Załącznik nr 6 do OPZ
 17. Załacznik nr 7 do OPZ
 18. zmiana 04.12.2020 Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór Umowy
 19. Załącznik Nr 4 do Umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu d.osobowych
 20. zmiana 04.12.2020 r. Załącznik Nr 3 do SIWZ – formularz oferty
 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 22. Informacja z otwarcia ofert
 23. informacja o wyniku postępowania