ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
Czerwiec 2017 | Postępowanie 12/PN/2017

Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego przy ul. Puławskiej/Rzymowskiego w Warszawie realizowanego w ramach Projektu „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej”.

 Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Zmiana SIWZ
 5. Załączniki nr 6a – 6c do SIWZ_ZMIANA
 6. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
 7. Załączniki do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ
 8. Zmiana SIWZ 20.07.2017 r.
 9. Zmiana załącznika nr 6 do SIWZ
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyniku postępowania