ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
6 kwietnia 2018 | Postępowanie 34/PN/2018

Utrzymanie placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2018 r.

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 06.04.2018
  5. Informacja z otwarcia
  6. Informacja o wyniku postępowania