ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
03 lipiec 2018 | Postępowanie nr 52/PN/2018

Utrzymanie drzew rosnących w pasach drogowych dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych oraz wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac zał 2 do umowy
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac zał 2 do umowy
 5. Załącznik nr 1C do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac zał 2do umowy
 6. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 7. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys
 8. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys
 9. Załącznik nr 3C do SWIZ – kosztorys
 10. Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ – espd-request
 12. Załącznik nr 5 do SIWZ espd-request
 13. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 14. Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy
 15. Załącznik nr 7B do SIWZ – wzór umowy
 16. Załącznik nr 7C do SIWZ – wzór umowy
 17. Załącznik nr 8A-B do SIWZ – wykaz osób
 18. Załącznik nr 8 C do SIWZ – wykaz osób
 19. Załącznik nr 9A do SIWZ – wykaz urządzeń
 20. Załącznik nr 9B do SIWZ – wykaz urządzeń
 21. Załącznik nr 9C do SIWZ – wykaz urządzeń
 22. Komunikat do SIWZ_04.07.2018
 23. SIWZ 04.07.18
 24. Komunikat do SIWZ 09.07.2018
 25. Zmiana SIWZ 13.07.2018
 26. SIWZ 13.07.2018
 27. Załącznik nr 1A do SIWZ – standardy jakościowe wykonania prac zał 2 do umowy 13.07.18
 28. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty 13.07.18
 29. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys 13.07.18
 30. Załącznik nr 8A-B do SIWZ – wykaz osób 13.07.18
 31. Załącznik nr 8 C do SIWZ – wykaz osób 13.07.2018
 32. Załącznik nr 9A do SIWZ – wykaz urządzeń 13.07.18
 33. Załącznik nr 9B do SIWZ – wykaz urządzeń 13.07.18
 34. Załącznik nr 9 C do SIWZ – wykaz urządzeń 13.07.18
 35. Komunikat
 36. Informacja z otwarcia
 37. Unieważnienie postępowania cz. 13
 38. Unieważnienie postępowania cz. 15
 39. Unieważnienie przetargu w części 1
 40. Unieważnienie przetargu w części 6
 41. Unieważnienie przetargu w części 8
 42. Unieważnienie przetargu w części 9
 43. Unieważnienie przetargu w części 12
 44. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4, 5, 7, 10, 11 i 12
 45. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2 i 3