ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
05.02.2020 | Postępowanie 8/PN/2020

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej

 

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy(część I)
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki wykonania umowy (część II)
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 6. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys ofertowy (część I)
 7. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys ofertowy (część II)
 8. Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 11. Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy (część I)
 12. załącznik nr 3 do UMOWY – wykaz ławek (część I)
 13. załącznik nr 4 do UMOWY – prace przy drzewach (część I)
 14. załącznik nr 6 do UMOWY – wykaz pracowników (część I)
 15. załącznik nr 7 do UMOWY – zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach.bulwarach (część I)
 16. Załącznik nr 7B do SIWZ- wzór umowy (częśc II)espd-request(4)
 17. załącznik nr 3 do UMOWY – prace przy drzewach (część II)
 18. załącznik nr 5 do UMOWY- wykaz pracowników (część II)
 19. załącznik nr 6 do UMOWY – zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach.bulwarach (część II)
 20. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6ef3bb74-f2b5-46af-8471-4cdffb348161
 21. Ogłoszenie zmian
 22. Komunikat
 23. SIWZ zmiana 12.02.2020
 24. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty zmiana 12.02.2020
 25. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys ofertowy (część I) zmiana 12.02.2020
 26. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys ofertowy (część II) zmiana 12.02.2020
 27. Komunikat 18.02.2020
 28. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys ofertowy (część I) zmiana 18.02.2020
 29. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys ofertowy (część II) zmiana 18.02.2020
 30. Komunikat 25.02.2020
 31. Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy(część I) zmiana 25.02.2020
 32. Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy (część I) zmiana 25.02.2020
 33. Załącznik nr 7B do SIWZ – wzór umowy (częśc II) zmiana 25.02.2020
 34. Komunikat 28.02.2020
 35. Ogłoszenie zmian 28.02.2020
 36. Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy (część I) zmiana 28.02.2020
 37. załącznik nr 7 do UMOWY – zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach.bulwarach (część I) zmiana 28.02.2020
 38. Załącznik nr 7B do SIWZ – wzór umowy (częśc II) zmiana 28.02.2020
 39. załącznik nr 6 do UMOWY – zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach.bulwarach (część II) zmiana 28.02.2020
 40. Informacja z otwarcia ofert
 41. Informacja o wyniku postępowania – część 1
 42. Informacja o wyniku postępowania – część 2