ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
13 kwietnia 2018 | Postępowanie 33/PN/2018

„Rewitalizacja Parku Żeromskiego” w ramach realizacji projektu, pn.: „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Zmiana SIWZ 18.04.2018
  5. SIWZ – zmiana 20.04.2018
  6. Unieważnienie postępowania