ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
01.10.2020 | Postępowanie 67/PN/2020

Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 5. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys część I
 6. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys część II
 7. Załącznik nr 3C do SIWZ – kosztorys część III
 8. Załącznik nr 3D do SIWZ – kosztorys część IV
 9. Załącznik nr 4A do SIWZ – lokalizacje część I
 10. Załącznik nr 4B do SIWZ – lokalizacje część II
 11. Załącznik nr 4C do SIWZ – lokalizacje część III
 12. Załącznik nr 4D do SIWZ – lokalizacje część IV
 13.  Załącznik nr 5A-5B do SIWZ – skład mieszanek
 14. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 15. Załącznik nr 6A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 16. Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 17. Załącznik nr 7 do UMOWY – wykaz pracowników
 18. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy
 19. Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz usług
 20. Załącznik nr 10 do SIWZ – wykaz osób
 21. Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz samochodów
 22. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_561b9f7a-7516-4211-9c54-b0464f96a934
 23. Komunikat 1
 24. Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-formularz-oferty_07.10.2020
 25. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys część I_07.10.2020
 26. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys część II_07.10.2020
 27. Załącznik nr 3C do SIWZ – kosztorys część III_07.10.2020
 28. Załącznik nr 3D do SIWZ – kosztorys część IV_07.10.2020
 29. informacja z otwarcia ofert
 30. informacja o wyniku postępowania – częśc 1
 31. informacja o wyniku postępowania – część 4
 32. informacja o wyniku postępowania – częśc 3
 33. informacja o wyniku postępowania – częśc 2