ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
24.04.2020 | Postępowanie18/PN/2020

Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac
 4. Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry jakościowe materiału roślinnego
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 6. Załącznik nr 3A-3H do SIWZ – kosztorysy
 7. Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Wykaz-osób
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ – grupa kapitałowa
 12. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz urządzeń
 13. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9bca3399-d4c6-44dd-b77d-877c6584098
 14. Pytania i odpowiedzi
 15. SIWZ_13.05.2020
 16. Załącznik nr 3A-3H do SIWZ – kosztorysy_13.05.2020
 17. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy_13.05.2020
 18. Ogłoszenie o sprostowaniu_25.05.2020
 19. Komunikat_25.05.2020
 20. SIWZ_25.05.2020
 21. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_25.05.2020
 22. Komunikat 09.06.2020
 23. Kopia Załącznik-nr-3A-3H-do-SIWZ-kosztorysy_9.06.2020
 24. Informacja z otwarcia
 25. Informacja o wyniku postępowania część 2
 26. Informacja o wyniku postępowania część 3
 27. Informacja o wyniku postępowania część 7
 28. Informacja o wyniku postępowania część 8
 29. informacja o wyniku postępowania część 4
 30. informacja o wyniku postępowania część 5
 31. informacja o wyniku postępowania część 1
 32. informacja o wyniku postępowania część 6
 33. Informacja o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej ofert
 34. informacja o wyniku postępowania część 6_16.09.2020